Đừng… đừng dừng lại | Pets

Đừng… đừng dừng lại, con giun xéo lắm cũng quằn
________

Music : Play with me!
Produced by Umbrtone
Provided by Umbrtone-No copyright music
Video Link:

Sợ voãi ra quần là có thật | Pets
Sợ voãi ra quần là có thật | Pets

Sợ voãi ra quần là có thật, cái nết ngồi sang ghê ________

Ngủ vắt cả lưỡi là có thật | Pets
Ngủ vắt cả lưỡi là có thật | Pets

Ngủ vắt cả lưỡi là có thật, người trong cuộc đè người trong kẹt ________ Music provided by BGM President Read more

Cho cạp 1 miếng, uy tín luôn | Pets
Cho cạp 1 miếng, uy tín luôn | Pets

Cho cạp 1 miếng, uy tín luôn | Pets ________ Music provided by BGM President Track : Happy Day - Read more

Quả đập tay rất dứt khoát | Pets
Quả đập tay rất dứt khoát | Pets

Quả đập tay rất dứt khoát, đỉnh của mều ________ Music provided by BGM President Track : Happy Day - Read more

7 comments

  1. Ối giồi mới vô mà cái gì Hồng Hồng đỏ đỏ đó, trời ơi mắt tui!!!!!!