🌟വരദ നാടൻ ഭക്ഷണ ശാല, മാടക്കത്തറ – Madakkathara, Thrissur Beef, Cicken Fry

Blog Post: 532

For enquiries:
Instagram:
Email: mrinal89@yahoo.com

Varadha Naadan Bhakshana Shaala, Madakkathara, Thrissur is Awarded Mrinal’s 1 Star 🌟

Location:

List of Mrinal’s 1 Star Restaurant:

List of Mrinal’s 2 Star Restaurant:

List of Mrinal’s 3 Star Restaurant:

Club House:

Twitter:

TikTok:

YouTube: ‘sblog

Facebook Page:

To be a member on YouTube:

The Facebook Group of Foodies:

#food #blog #foodporn #foodgasm #foodie #foodhunt #foodislife #foodism #travelblogger #goodfood #Mrinal #MrinalsBlog

Ambiswamy’s – Part 2 – ബെസ്ററ് വെജ് മീൽസ് – കൊച്ചി – Brindhavan vs Ambiswamy’s vs BTH Sarovaram
Ambiswamy's - Part 2 - ബെസ്ററ് വെജ് മീൽസ് - കൊച്ചി - Brindhavan vs Ambiswamy's vs BTH Sarovaram

Blog Post: 530 For enquiries: Instagram: Email: mrinal89@yahoo.com List of Mrinal's 1 Star Restaurant: List of Mrinal's 2 Star Restaurant: Read more

People who are at another level | Amazing Skills And Talent
People who are at another level | Amazing Skills And Talent

► Subscribe: People who are at another level! In this video we’re going to show you some of the creative, Read more

Yolanda Gampp fixes the worst CAKE FAILS | How To Cake It
Yolanda Gampp fixes the worst CAKE FAILS | How To Cake It

Yolanda Gampp of How To Cake It is setting out to fix epic cake fails! This baker's homemade cake fail Read more

Ultimate Garlic Peeling Trick — How to Peel 20 Cloves in 20 Seconds
Ultimate Garlic Peeling Trick -- How to Peel 20 Cloves in 20 Seconds

Learn how to peel 20 cloves of garlic in 20 seconds! Go to for the ingredient amounts, extra information, and Read more

19 comments

  1. സഹധർമ്മിണിയെ കണ്ടാൽ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്രയുടെ ചേച്ചിയെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു……

  2. ഇതൊക്കെ താഹിക്കുമോ സർ 😁😁😁😅

  3. Mrinal bhai.. Thangal nalladh ennu parayunna bakshangal ammayk koduth review chyipikuvo??

  4. അവിടുത്തെ കൊള്ളിയും ബോട്ടിയും ആണ് അടിപൊളി

  5. Ivide main food ithonnum alla varity kure items undayirunnu chetta ithoke cheruth 😍😍😍

  6. ഇതിപ്പോ കഴിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ 200 രൂപടെ എണ്ണ അടിക്കണം 😪

  7. 1:57 സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ച ഓടുന്ന aaa മണികുട്ടി de Mrinal bro de koode 😂😁😝😝

  8. ഈ കാലത്തു അതും കേരളത്തിൽ വെജിറ്ററിയൻ ആയി നിൽക്കുന്ന മണി കുട്ടിക്ക് ഒരു സല്യൂട്ട്, ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ ആളുകൾ നോൺ വെജ് മടുത്തു vegan ആയി കൊണ്ടിരിക്കുക ആണ്, ഇന്ത്യ മാത്രം റിവേഴ്സ് ഗിയർ ൽ 😆